Arbeidsmarktonderzoek

Een aantal voorbeelden van recent arbeidsmarktonderzoek.

 

Arbeidsmarktperspectieven Artiesten
Voor SBB onderzocht Rijnland Advies de perspectieven op de arbeidsmarkt de kwalificaties uit het kwalificatiedossier Artiesten.

Arbeidsmarktperspectieven Orthopedische Schoentechniek, Betonstaalverwerking en Groen Erfgoedhoveniers
Voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap bracht Rijnland Advies de arbeidsmarkt- en opleidingsbehoefte in beeld voor verschillende “kleine beroepen”; de orthopedische schoentechniek, de betonstaalverwerking en de groen erfgoed hoveniers.

Arbeidsmarkt- en opleidingsbehoefte Grootkeukeninstallaties
Voor de NVGL en OTIB onderzocht Rijnland Advies de arbeidsmarkt behoefte aan vakopleidingen voor het installeren en onderhouden van grootkeukeninstallaties.

Kinderopvang en jeugdzorg in Duitse en Belgische grensregio’s
Voor FCB onderzocht Rijnland Advies de arbeidsmarktperspectieven in de Duitse en Belgische grensregio’s voor Nederlandse arbeidskrachten in de kinderopvang en de jeugdzorg.

Arbeidsmarktonderzoek Achterhoek
In opdracht van POAA voerde Rijnland Advies een onderzoek uit naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Achterhoek.

Arbeidsmarktonderzoek Arnhem
Het onderzoek arbeidsmarkt regio Arnhem werd uitgevoerd voor een aantal samenwerkende organisaties onder leiding van UWV.