Beleids- en haalbaarheidsonderzoek

 

Vakpaspoort Techniek
Voor de sociale partners in de technische installatiebranche heeft Rijnland Advies de haalbaarheid, draagvlak en de mogelijke vormgeving in beeld gebracht voor een Vakpaspoort in de Technische Installatiebranche. 

Baan je Toekomst
Onderzoeksrapport Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Onderzoek naar de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken in de sectoren contractcatering, recreatie en de watersportindustrie. Voor Atriumgroep. 

Informeel leren in Lean-trajecten
In opdracht van OTIB is een onderzoek uitgevoerd naar het inzetten van informeel leren bij “Lean-trajecten” in bedrijven. Bedrijven en individuele medewerkers werden gevolgd bij hun ontwikkeltrajecten en hierbij werd het gebruik en de effecten van informeel leren in beeld gebracht. Resultaten van informeel leren werden hierbij ook gekwantificeerd (bespaarde middelen en arbeidstijd). 

Informeel leren in de techniek
Voor de technische opleidingsfondsen voerden wij een onderzoek uit naar de mogelijkheden van informeel leren in de techniek.

Branche Vakmanschapsstructuur Technische Installatiebranche
Rijnland Advies heeft de haalbaarheid en de mogelijke vormgeving (inhoud, gebruiksfuncties, aanpak) onderzocht voor een Branchevakmanschapsstructuur in de Technische Installatiebranche. Tevens heeft Rijnland Advies de projectleiding verzorgd voor de uitvoering van deze Branchevakmanschapsstructuur. Informatie hierover is te vinden op https://bvs.otib.nl/