Beroepsprofielen

Een aantal voorbeelden van recent onderzoek naar beroepsprofielen.

 

26 functies in de technische installatiebranche
Ten behoeve van de Branchevakmanschapsstructuur van de technische installatiebranche heeft Rijnland Advies onderzoek gedaan naar de belangrijkste functies in de branche. Vervolgens zijn voor de belangrijkste functies profielen opgesteld, die aangeven welke de belangrijkste taken zijn voor de betreffende functie, en welke kennis en vaardigheden voor de betreffende functie zijn vereist. In de afgelopen jaren hebben wij dit onderzocht en in beeld gebracht voor 26 functies. Het resultaat is te zien op https://bvstechniek.nl/.

Beveiliging
Arbeidsmarkt- en functieprofiel onderzoek Beveiliging. In opdracht van de technische installatiebranche voert Rijnland Advies onderzoek uit naar de ontwikkelingen binnen de functies in de beveiligingstechniek. De meest voorkomende functies worden in beeld gebracht. Binnen deze functies worden de taken en de vereiste kennis en vaardigheden in beeld gebracht via kwalitatief onderzoek onder deskundigen en kwantitatief onderzoek in bedrijven.

BIM
Arbeidsmarkt- en functieprofielonderzoek BIM. Rijnland Advies heeft een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van het gebruik van Bouw Informatiesystemen (BIM) in de Technische Installatiebranche. De gevolgen van BIM voor de functiestructuur, de functietaken en de vereiste kennis en vaardigheden van medewerkers worden in beeld gebracht.

Beroepsprofielen Printmedia, DTP-er en Mediatechnoloog/Gamesector
Voor GOC bracht Rijnland Advies de beroepsprofielen in kaart voor een aantal functies in de printmedia, DTP-er en functies in de game-industrie.