Enkele recente voorbeelden van projecten en instrumenten

die we samen met onze opdrachtgevers en hun klanten hebben ontworpen en uitgevoerd.

External image

Ontwerpen en uitvoeren van beleid en projecten

 

Vakpaspoort en Centraal Register Techniek
Voor de sociale partners in de technische installatiebranche en opleidingsfonds OTIB heeft Rijnland Advies het Centraal Register en het Vakpaspoort ontworpen en verzorgen wij de projectleiding van de uitvoering. Onderdelen hiervan zijn het oprichten van de stichting Centraal Register Techniek en het ontwerpen en realiseren van het Centraal Register Techniek en toepassingen voor vakmensen (het Vakpaspoort Techniek) en toepassingen voor bedrijven, certificerende instellingen en schemabeheerders.

Vakbekwaamheid koolmonoxidepreventie
Voor Techniek Nederland en OTIB verzorgt Rijnland Advies de projectleiding van de examinering van vakmensen in het kader van koolmonoxidepreventie. In dit project zijn samen met de opleiders en de service en onderhoudsbedrijven een online zelftest, een theorie-examen en een praktijkexamen ontwikkeld. Hiermee kunnen vakmensen een bewijs van vakbekwaamheid halen, dat nodig is voor bedrijven om te voldoen aan de wetgeving op dit gebied, die in 2020 en 2021 wordt ingevoerd en gehandhaafd.

Branche Vakmanschapsstructuur Technische Installatiebranche
Voor OTIB verzorgt Rijnland Advies de projectleiding van de Branchevakmanschapsstructuur (BVS). De BVS geeft aan welke de belangrijkste functies zijn in de branche, en voor deze functies worden de taken en de vereiste kennis en vaardigheden in beeld gebracht. De BVS is te vinden op https://bvs.otib.nl/

RIF-project Technologieroute
Voor ROC Midden Nederland en het Opleidingsbedrijf Metaal Midden (OBM) Nederland verzorgt Rijnland Advies de projectleiding van het RIF-project Technologieroute. Binnen het project werken ROC en OBM samen aan onder andere het evalueren en verbeteren van de metaalopleidingen, het ontwerpen van nieuwe opleidingen, het maken van nieuwe keuzedelen, het bijscholen van docenten, het bevorderen van de instroom van nieuwe leerlingen en het oprichten van een gezamenlijk Praktijkcentrum. 

Projectontwerp Levenlang Gelders Vakmanschap
In opdracht van de Provincie Gelderland en de technische branches in Gelderland heeft Rijnland Advies in nauw overleg met vijf technische branches een plan opgesteld waarin de branches en de provincie gezamenlijk werken aan het opleiden van werklozen en zij-instromers, het bijscholen van zzp-ers en werkenden, het opleiden van techniekdocenten voor de techniek in Gelderland. Tevens wordt een advies opgesteld voor structuur verbeteringen/aanpassingen om het functioneren van de technische arbeidsmarkt in Gelderland te verbeteren. 

Samenwerking vmbo-mbo Noord Holland
In Noord Holland heeft Rijnland Advies voor de ROC’s, de technische installatiebranche en de metaalbewerkingsbranche een aanpak opgesteld om de samenwerking tussen de vmbo-scholen en de mbo-scholen te verbeteren. ROC’s, de opleidingsfondsen en de opleidingsbedrijven ondersteunen de vmbo-scholen met onder andere praktijkfaciliteiten, deskundigheidsbevordering voor docenten, gastlessen en docentenstages. Rijnland Advies verzorgt ook de projectleiding van dit samenwerkingsproject. 

Convenant mbo – bedrijven Noord Holland
In Noord Holland heeft Rijnland Advies voor de ROC’s en de sociale partners en opleidingsfondsen in de metaalbewerkingsbranche en de technische installatiebranche een convenant opgesteld waaronder deze partners werken aan het verbeteren van de MBO-opleidingen metaal en installatietechniek. 

Oprichting Techniekraad Noord Holland
In opdracht van de Provincie Noord Holland en de werkgeversorganisaties FME CWM, Koninklijke Metaalunie, UNETO VNI en Bouwend Nederland, heeft Rijnland Advies een plan van aanpak opgesteld voor het oprichten van de Techniekraad Noord Holland. Rijnland Advies heeft ook de totstandkoming van de Techniekraad begeleid.